ฟังก์ชันที่จัดการเกี่ยวกับข้อความและตัวอักษร

4 comments

ฟังก์ชันในกลุ่มนี้มีประโยชน์ในเรื่องการจัดการแปลงตัวเลขให้เป็นข้อความ  และการแปลงตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กตามที่เราต้องการ เรามาทำความรู้จักฟังก์ชันกลุ่มนี้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นกันเถอะ


ฟังก์ชันที่จัดการเกี่ยวกับข้อความและตัวอักษร ได้แก่

1.ฟังก์ชัน BAHTTEXT

2.ฟังก์ชัน LOWER

3.ฟังก์ชัน UPPER

4.ฟังก์ชัน PROPER

5.ฟังก์ชัน TEXT

6.ฟังก์ชัน CONCATENATE

ต่อไปก็มาดูรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันกัน

1.ฟังก์ชัน BAHTTEXT

ฟังก์ชัน BAHTTEXT   เป็นฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้งานบ่อย (เราก็ชอบใช้งานฟังก์ชันนี้เหมือนกัน) ซึ่งฟังก์ชันนี้จะมีความสามารถในการแปลงจำนวนเงินที่เป็นตัวเลขให้เป็นตัวอักษร


รูปแบบ
หน้าที่
BAHTTEXT(number)
number หมายถึงตัวเลขที่ต้องการแปลงเป็นจำนวนเงินบาท
แปลงตัวเลขเป็นจำนวนเงินบาท(ข้อความภาษาไทย)


ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน BAHTTEXT

สูตรที่ใช้

ผลลัพธ์
2.ฟังก์ชัน LOWER

ฟังก์ชัน LOWER เป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์เช่นกันเพราะสามารถใช้แปลงข้อความที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นแค่ บางตัวอักษรหรือทั้งข้อความ  ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดได้ ซึ่งถือว่าทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกมากๆ


รูปแบบ
หน้าที่
LOWER(text)
text หมายถึงข้อความที่เราต้องการแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก (ต้องเป็นตัวอักษรเท่านั้นนะ)
แปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด


ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน LOWER

สูตรที่ใช้

ผลลัพธ์

3.ฟังก์ชัน UPPER

ฟังก์ชัน UPPER เป็นฟังก์ชันที่ใช้แปลงข้อความทั้งหมดให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งจะตรงกันข้ามกับฟังก์ชัน LOWERรูปแบบ
หน้าที่
UPPER(text)
text หมายถึงข้อความที่ต้องการแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่(ตัวอักษรเท่านั้น)
จะทำหน้าที่แปลงข้อความทั้งหมดให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
 


ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน UPPER
สูตรที่ใช้

ผลลัพธ์

4.ฟังก์ชัน PROPER 

ฟังก์ชัน PROPER  คือฟังก์ชันที่ใช้แปลงตัวอักษรแรกในแต่ละคำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
รูปแบบ
หน้าที่
PROPER(text)
text หมายถึงข้อความที่เราต้องการให้เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
จะทำหน้าที่เปลี่ยนตัวอักษรแรกในแต่ละคำในข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่


ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน
สูตรที่ใช้

ผลลัพธ์
5. ฟังก์ชัน TEXT

ฟังก์ชัน TEXT เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับแปลงตัวเลขให้เป็นข้อความ รูปแบบ
หน้าที่
TEXT(value,format_text)
value คือ ตัวเลขหรือสูตรที่สามารถหาค่าเป็นตัวเลข หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีค่าตัวเลขได้
format_text  คือรูปแบบตัวเลขที่อยู่ในรูปของข้อความโดยดูได้จากการจัดรูปแบบเซลล์ (format cell)
ใช้ในการจัดรูปแบบตัวเลขและแปลงตัวเลขให้เป็นข้อความ


ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน TEXT


6.ฟังก์ชัน CONCATENATE

เราอาจจะใช้ทั้งเครื่องหมาย & และฟังก์ชัน CONCATENATE ร่วมกันได้
ฟังก์ชัน CONCATENATE เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการรวมข้อความต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเหมือนกับการใช้เครื่องหมาย & เชื่อมข้อความในสูตรรูปแบบ
หน้าที่
CONCATENATE(text1,text2,..)
text คือข้อความแรกที่เราต้องการรวม
text2,.. คือข้อความที่ 2 ถึงข้อความที่ ... ตามลำดับที่เราต้องการรวม
รวมหลายข้อความให้เป็นข้อความเดียวกัน
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE


จบแล้วจ้า สำหรับบทความที่อธิบายเกี่ยวฟังก์ชันที่จัดการข้อความและตัวอักษร ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะทุกคน

4 ความคิดเห็น

ไม่ระบุชื่อ delete 19 มีนาคม 2557 15:27

มีสูตรที่ ทำเป็นเปอร์เซ้นต์ไหมครับ เช่น 4.00 = สี่จุดศูนย์ศูนย์

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่นำมาให้ ดีมากๆครับ ขอชมครับ

ไม่ระบุชื่อ delete 11 มิถุนายน 2558 10:59

="("&(H19*1000/20)&" BAGS
ผลลัพฑืคือ (1000 BAGS)
ขาดมันขาด , ตรง 1,000 ค่ะ
ที่ถุกคือ (1,000 BAGS)
รบกวนหน่อยค่ะ

back to top