เข้าใจ...ฟังก์ชัน SUMIF และ ฟังก์ชัน SUMIFS

5 comments

ฟังก์ชัน  SUMIF

วันนี้มาต่อกันด้วยฟังก์ชัน SUMIF โดยเราจะใช้ฟังก์ชัน SUMIF เมื่อต้องการหาผลรวมที่มีเงื่อนไข เช่น หาผลรวมของสินค้าที่ซื้อ ตามชื่อสินค้าที่ได้ระบุ

หน้าที่ของฟังก์ชัน  SUMIF  คือ จะใช้หาผลรวมของตัวเลขในอาร์กิวเมนต์โดยการระบุเงื่อนไข

รูปแบบของสูตร คือ  SUMIF(rang,criteria,sum_range)
Range หมายถึง ช่วงเซลล์ที่มีเงื่อนไขที่ระบุใน criteria
Criteria หมายถึง เงื่อนไขที่ระบุ โดยจะเป็นตัวเลขหรือความข้อความก็ได้
Sum_rang หมายถึง ช่วงเซลล์ที่ต้องการให้หาผลรวมตามเงื่อนไขที่เราระบุไว้

เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ขอให้ทุกท่านดูภาพตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน  SUMIF ตามรูปด้านล่าง

ภาพสูตรที่ใช้หาผลลัพธ์


ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้สูตร

** ฟังก์ชัน  SUMIF จะใช้หาผลรวมได้เพียงเงื่อนไขเดียว **
 ......................................................................................................................................

ฟังก์ชัน  SUMIFS

ฟังก์ชัน  SUMIFS เป็นฟังก์ชันใหม่ใน MS Excel 2007 ในเวอร์ชัน 2003 จะไม่มี ซึ่งเราจะใช้คำนวณเพื่อหาผลรวม โดยมีมากกว่า 1 เงื่อนไข
มาดูหน้าที่ของฟังก์ชัน  SUMIFS กัน

ฟังก์ชัน  SUMIFS มีหน้าที่ในการหาผลรวมของตัวเลขในอาร์กิวเมนต์ ซึ่งระบุได้หลายเงื่อนไข

รูปแบบของสูตร คือ SUMIFS(sum_rang,criteria_rang1,criteria1, criteria_rang2,criteria2,…)
Sum_rang  หมายถึงช่วงเซลล์ที่ต้องการให้หาผลรวมตามเงื่อนไข
criteria_rang1 หมายถึงช่วงเซลล์แรกที่ต้องการให้ทดสอบกับเงื่อนไขแรก หรือ criteria 1)
criteria1 หมายถึง เงื่อนไขแรกที่ระบุ จะเป็นตัวเลขหรือข้อความก็ได้จ้า
criteria_rang2 หมายถึง ช่วงเซลล์ที่ 2 ที่ต้องการทดสอบเงื่อนไข(ถ้ามี)  ซึ่งเราสามารถสร้างได้ถึง 127 เงื่อนไข
criteria2,… หมายถึง เงื่อนไขที่2 ที่ต้องการทดสอบเงื่อนไข(ถ้ามี)  ซึ่งเราสามารถสร้างได้ถึง 127 เงื่อนไข

มาดูตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน  SUMIFSจากตัวอย่าง เงื่อนไขที่เราต้องการหาคือปริมาณสินค้าที่พนักงาน1 ขายได้ โดยที่ไม่นับจำนวนปากกาที่พนักงาน1ขายได้

โดยเราจะใช้สูตรในการหาผลลัพธ์คือ =SUMIFS(B3:B10, C3:C10, "<>ปากกา", D3:D10, 1)

คำตอบที่ได้คือ พนักงาน1ขายสินค้าได้ทั้งหมด(ไม่นับปากกา) ได้ 20 ชิ้น


5 ความคิดเห็น

ไม่ระบุชื่อ delete 29 กรกฎาคม 2556 17:12

great

ไม่ระบุชื่อ delete 19 สิงหาคม 2556 15:46

"<>ปากกา" คืออะไรอ่ะครับ สมมุติ ถ้ามันคือ คีย์ย่อย แล้วคีย์ย่อยตัวนี้แบบนี้มีอย่างอื่นอีกไหมครับ

แล้วถ้า ยางลบ มีสัก 100 สี จะต้องใช้สูตร รวม อย่างไรเพื่อแยกจากวัสดุอื่นครับ

ผ่านมาเห็นพอดี
คำตอบของ sumifs น่าจะเป็น 53 นะครับ

ขอบคุณครับ

back to top