ตัวดำเนินการที่ใช้ในสูตร ใน MS Excel

No Commentsใน Ms Excel จะแบ่งตัวดำเนินการหรือเครื่องหมาย ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสูตร ออกเป็น 4 ประเภทคือ คณิตศาสตร์ ข้อความ การเปรียบเทียบ และการอ้างอิง
1.ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ หรือ Arithmetic Operator
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์คือตัวดำเนินการที่ใช้คำนวณด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การบวก การลบ การคูณ การหาร การรวมเลข รวมถึงการหาผลลัพธ์ต่างๆ

เรามาดูตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่พบเห็นได้บ่อย เช่น 

เครื่องหมาย
ความหมาย
ตัวอย่าง
+
การบวก
3+7
-
ค่าลบหรือการลบ
8 - 6 หรือ -3
*
การคูณ
6*7
/
การหาร
8/6
%
เปอร์เซ็นต์
80%
^
เลขยกกำลัง
7^2(หรือ7*7 นั่นเอง)


2. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ หรือComparison Operator
เป็นตัวดำเนินการที่ใช้เปรียบเทียบค่าสองค่า ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าทางตรรกศาตร์คือ TRUE เมื่อการเปรียบเทียบนั้นเป็นความจริง หรือเป็น FALSE เมื่อมีการเปรียบเทียบเป็นเท็จ

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบที่เจอบ่อย เช่น

เครื่องหมาย
ความหมาย
ตัวอย่าง
=
เท่ากับ
B1 = C1
มากกว่า
A3 > D4
น้อยกว่า
B1<B2
>=
มากว่าหรือเท่ากับ
A2>=C3
<=
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
D1<=B1
<> 
ไม่เท่ากับ
A1<>C2

เป็นอย่างไรกันบ้าง ผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วยังเหลือตัวดำเนินการอีก 2 ตัวนะ  มาต่อกันเลยดีกว่านะ

3.ตัวดำเนินการข้อความหรือ Text Concatenation Operator
ตัวดำเนินการข้อความคือตัวดำเนินการที่ใช้เครื่องหมาย & ในการรวมข้อความ หรือคำสั่ง 2 คำสั่งขึ้นไป เพื่อให้เกิดเป็นข้อความเดียวกัน หรือเพื่อใช้เชื่อมข้อความกับผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้สูตร

เครื่องหมาย
ความหมาย
ตัวอย่าง
&
ใช้เชื่อมหรือนำคำ 2 คำมาต่อกัน ทำให้เกิดข้อความต่อเนื่องที่เป็นค่าเดียวกันหรือใช้เชื่อมข้อความกับสูตรเข้าด้วยกัน
“i” & “Phone”ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น iPhone หรือ(5+1)&”  บาทผลลัพธ์จะเป็น 6 บาท

มาถึงตัวดำเนินการข้อสุดท้ายแล้ว นั่นก็คือ ตัวดำเนินการสำหรับการอ้างอิง
4.ตัวดำเนินการสำหรับการอ้างอิง หรือเรียกอีกอย่างว่า Reference Operation
ตัวดำเนินการสำหรับการอ้างอิง จะใช้เพื่อแสดงช่วงเซลล์ที่ใช้สำหรับการคำนวณ

เครื่องหมาย
ความหมาย
ตัวอย่าง
: (จุดคู่)
ตัวดำเนินการช่วง ที่ให้การอ้างอิงเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างเซลล์ที่อ้างอิงทั้งสองตัวและรวมถึงตัวที่อ้างอิงสองตัวด้วย
A1:A3 หมายถึงเซลล์ A1 A2 และ A3
,(จุลภาค)
ตัวดำเนินการส่วนรวม คือตัวรวมการอ้างอิงหลายๆชุดเข้าด้วยกัน
SUM(A1:A3),(B1:B4) หมายถึงเซลล์ A1 A2 A3 B1 B2 B3 และ B4
(ช่องว่างเดียว)
ตัวดำเนินการส่วนร่วม ซึ่งเป็นตัวสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีอยู่ร่วมกันในช่วงของการอ้างอิงทั้งสองชุด
SUM(B1:B10 A3:D4)ผลคือเซลล์ B3 และ B4 เป็นเซลล์ที่มีอยู่ร่วมกันในช่วงเซลล์ที่อ้างอิงทั้งสองช่วง


จบแล้วนะจ้า สำหรับตัวดำเนินการที่ใช้ในสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้คงมีประโยน์กับน้องๆทุกคน  ขอให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน ได้เกรด A กันทุกคนเลย 


back to top