ฟังก์ชัน Exact

2 comments


วันนี้มาต่อกันที่ฟังก์ชัน Exact ใช้สำหรับตรวจสอบข้อความ 2 ข้อความว่าเหมือนกันหรือไม่ ถ้าเกิดเหมือนกันผลลัพท์ที่ได้จะเป็น TRUE  แต่ถ้าไม่เหมือนกันจะเป็น FALSE  เราสามารถนำฟังก์ชัน Exact ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบข้อความสำหรับจัดการฐานข้อมูล  หรือใช้ตรวจสอบรหัสผ่าน (password) ได้

หน้าที่ของฟังก์ชัน EXACT
ใช้สำหรับตรวจสอบข้อความ 2 ข้อความว่าเหมือนกันหรือไม่

รูปแบบของฟังก์ชัน EXACT
=EXACT(text1,text2)
** สามารถเปรียบเทียบได้แค่ 2 ข้อความ ( text )
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันงาน EXACT
ฟังก์ชัน EXACT
back to top