ฟังก์ชันในการนับจำนวน ตอนที่ 1

2 comments

วันนี้มาทำความรู้จักกับฟังก์ชันในการนับจำนวนกันเถอะ ซึ่งจะขอแนะนำฟังก์ชันในการนับจำนวน  3 ฟังก์ชัน คือ
1.ฟังก์ชัน COUNT
2.ฟังก์ชัน COUNTA
3.ฟังก์ชัน COUNTBLANK


ฟังก์ชันในกลุ่มนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการนับจำนวนข้อมูลหรือชุดข้อมูลที่มีการอ้างอิงถึง เช่นใช้หาราคาเฉลี่ยของรถยนต์ เป็นต้น

มาดูรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันค่ะ

1.ฟังก์ชัน COUNT

หน้าที่ของฟังก์ชัน COUNT
ฟังก์ชัน COUNT เป็นฟังก์ชันที่ใช้นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขหรือตัวเลขที่อยู่ในรายการอาร์กิวเมนต์ต่าง ๆ โดยจะนับเฉพาะเซลล์ที่มีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น จะไม่นับเซลล์ที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือข้อความ (Text)

รูปแบบของฟังก์ชัน COUNT
COUNT(value1,value2...)
value1    คือ  ตัวเลข  หรือการอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์
value2..  คือ ตัวเลขลำดับถัดไปจนถึงลำดับที่ 255

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน COUNT

   
จากตัวอย่างจะเห็นว่าฟังก์ชัน COUNT จะไม่นับรายการที่ว่าง
2.ฟังก์ชัน COUNTA

ฟังก์ชัน COUNTA มีลักษณะคล้ายฟังก์ชัน COUNT แต่ฟังก์ชัน COUNTA จะนับจำนวนทุกรายการ จะนับเซลล์ที่เป็นข้อความ ตัวเลข และค่าความผิดพลาด **ยกเว้นเซลล์ว่าง(Blank) ที่จะไม่ถูกนับ **

หน้าที่ของฟังก์ชัน COUNTA
ฟังก์ชัน COUNTA จะใช้นับตัวเลข ข้อความหรือค่าความผิดพลาดในรายการ  โดยจะไม่นับเซลล์ว่าง

รูปแบบของฟังก์ชัน COUNTA
COUNTA(value1,value2...)
value1 คือ ตัวเลขหรือการอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์
value2.. คือ  ตัวเลขลำดับถัดไปจนถึงลำดับที่ 255

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน COUNTA


   
3. ฟังก์ชัน COUNTBLANK
ฟังก์ชัน COUNTBLANK  จะใช้นับจำนวนเซลล์ที่เป็นเซลล์ว่างเท่านั้น

หน้าที่ของฟังก์ชัน COUNTBLANK
ฟังก์ชัน COUNTBLANKจะใช้นับจำนวนเซลล์ว่างในช่วงเซลล์ที่ระบุ

รูปแบบของฟังก์ชัน COUNTBLANK
COUNTBLANK(range)
range  คือ การอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน COUNTBLANK


สำหรับวันนี้ขอจบเรื่องการใช้งานฟังก์ชันในการนับจำนวน ตอนที่ 1 ไว้เพียงเท่านี้ เดี๋ยวค่อยมาต่อเรื่องฟังก์ชันในการนับจำนวน ตอนที่ 2 ซึ่งจะเป็นเรื่องของฟังก์ชัน COUNTIF  และฟังก์ชัน COUNTIFS ขอให้โชคดีทุกคนจ้า

2 ความคิดเห็น

back to top