โปรแกรมยอดนิยม Microsoft Excel

No CommentsMicrosoft Excel คืออะไร

Microsoft Excelเป็นโปรแกรมที่คนทั่วโลกนิยมใช้กันรวมถึงประเทศไทยด้วย เนื่องจากโปรแกรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่างๆได้มากมาย เช่นงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี งานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข การคำนวณตัวเลขต่างๆ Microsoft Excelจึงจัดเป็นโปรแกรมประเภทตารางคำนวณหรือเรียกว่า Spreadsheet

ในสำนักงาน องค์กร หรือบริษัทส่วนใหญ่มักจะใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้แล้วความรู้เรื่องการคำนวณด้วยMicrosoft Excel สามารถนำไปใช้ได้กับงานทุกอาชีพ ทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย งานธุรการ เลขานุการ  นักการเงิน นักสถิติ ครู อาจารย์ ฝ่ายบัญชี รวมถึงเจ้าของกิจการ

ดังนั้นการมีความรู้ในเรื่องการใช้สูตร Excel จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงาน เพราะจะช่วยลดเวลาในการทำงาน ความถูกต้องของข้อมูลจะมีสูงถ้าหากว่าใช้ สูตร Excel ได้ถูกต้อง นอกจากนี้แล้วยังช่วยให้รูปแบบรายงานจากการคำนวณโดยใช้สูตร Excel ดูกระชับ เข้าใจง่าย และสามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้ง่าย

สำหรับใครที่กำลังศึกษาเรื่องการใช้สูตรและฟังก์ชันของโปรแกรม Excel ถือได้ว่ามาถูกทางแล้วเพราะเราคิดว่าถ้ามีความชำนาญเรื่องสูตร Excel จะทำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น ลดเวลาการทำงาน และข้อมูลมีความถูกต้องสูง โดยเฉพาะผู้ที่กำลังหางานหรือสมัครงานตามบริษัท องค์กร หรือสถาบันต่างๆไว้ เช่นในตำแหน่งธุรการ เลขา นักบัญชี ก็มักจะมีการทดสอบก่อนรับเข้าทำงานโดยการสอบใช้สูตร Excel คำนวณโจทย์ที่ให้มาให้ถูกต้อง

สำหรับวันนี้ขอเกริ่นเรื่อง Microsoft Excel ไว้แค่เพียงเท่านี้ก่อน แล้ววันหลังจะมาเสนอสูตร Excel ที่คิดว่าต้องเจอบ่อยในชีวิตประจำวันหรือต้องใช้นะจ้าback to top